ingatlan1.hu

Az ingatlan1.hu oldalon a hirdetés feladás magánszemélyek, ingatlanközvetítők részére egyaránt DÍJMENTES!

Haszonélvezeti jog és tulajdonjog gyakorlása, többlethasználati díj igény

utolsó módosítás: 2013. szeptember 20. péntek - (08:28)

Támasztható-e követelés kvázi lakbérként a következő esetben?
Felperes és alperes egyaránt 1/2 tulajdoni hányaddal rendelkezik osztatlan közös tulajdonon, azonban alperes része holtig tartó haszonélvezettel terhelt. A haszonélvező átengedi a használat jogát felperesnek annak érdekében, hogy kizárólagosan az használhassa a házat, de az alperes nem költözik el, és akadályozza a felperes számára a saját része használatát is. Tehát, az alperes van birtokon belül, miközben a haszonélvezeti jog átengedése, és a saját tulajdonrésze okán is felperes lenne jogosult a kizárólagos használatra, a házat mégsem tudja használni, a bejutása is kérdéses.
Több felszólítás ellenére alperes nem költözik el, és bármilyen egyezségtől elzárkózik. Jogos-e felperes részéről a többlethasználati díj igény addig, amíg a házat birtokba nem tudja venni? Lehet-e ilyen jellegű követelése, ha ő csak ideiglenesen “élvezi” a haszonélvezetet?
Kérdést feltette: Kálmán

Tisztelt Kálmán!

Ha jól értem levelét, akkor az alperes arra jogosító jogcím nélkül tartja az ingatlant birtokában és használja azt, elzárva ettől a lehetőségtől az arra jogosultakat, a tulajdonost, illetve haszonélvezőt.

Hogy egyértelműbb legyen, másként közelíteném meg a kérdést: Mit tenne akkor, ha hazamenne és azt tapasztalná, hogy olyan személyek tartózkodnak a lakásában, akik arra nem jogosultak? Pl. illegális lakásfoglalók.

Ami a konkrét kérdésfelvetést illeti:

„Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti.” [Ptk. 157. § (1)]
„A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.” [Ptk. 157. § (2)]
„A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, de annak gyakorlását átengedheti. Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor lehet átengedni, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára nem tart igényt.” [Ptk. 159. § (2)]

Arról ugyan nem írt, hogy a haszonélvezeti jog átengedése pontosan milyen formában történt, ám ha az szabályos és jogszerű volt, akkor az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának használatára valóban a felperes jogosult, míg az alperes arra irányuló jogcím nélkül tartja birtokában és használatában. Bár a választ, illetve az esetet egyéb körülmények is befolyásolhatják, de főszabály szerint úgy vélem, hogy a felperes ilyen esetben – lévén ő lenne a használat jogszerű jogosultja – jogszerűen követelhet használati díjat az alperestől.

Üdvözlettel:

Csurgay Ügyvédi Iroda
1065 Bp., Bajcsy-Zs. út 51. I. em. 5.

Tel:   +36 30 972 55 13
Fax: (+36 1) 354 04 86
E-mail: iroda (@) acsurgay (.) hu
 

Település:


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Keresés

Partnereink