ingatlan1.hu

Az ingatlan1.hu oldalon a hirdetés feladás magánszemélyek, ingatlanközvetítők részére egyaránt DÍJMENTES!

Lakóingatlan bérbeadása: adózási szabályok

utolsó módosítás: 2010. május 07. péntek - (15:01)

Napjainkban gyakori a magánszemélyek által bérbe adott lakóingatlan. A következő összefoglalóból Ön is megtudhatja, hogy melyek a legfontosabb adózási szabályok a magánszemélyek ingatlan bérbeadásával kapcsolatban.

Az ingatlan bérbeadását magánszemélyek esetén e tevékenység kezdetétől számított 15 napon belül be kell jelenteni az illetékes adóhatósághoz. A bejelentésre szolgáló adatlap a 10T101. számú lap, mely alapján az adóhatóság kiad egy adószámot, melyet minden szükséges iraton fel kell tüntetni.

A személyi jövedelemadó megállapításakor a bérbeadó magánszemély eldöntheti, hogy különadózó vagy összevonandó jövedelemként adózzon a bérleti díjról.

Ha a különadózó jövedelem mellett dönt, akkor a bérbeadásból származó díj egésze jövedelemnek számít, így 25%-os adó érvényes, valamint a bevétellel szemben nem számolható el semmilyen költség.

Amennyiben a magánszemély az összevonandó jövedelemként történő adózást választja, akkor elszámolhatók bizonyos költségek a bevétellel szemben. A költségelszámolásnak két fajtája létezik: tételes költségelszámolás, amikor azok a költségek számolhatók el, melyekről van bizonylat. A másik változat a 10%-os költséghányad. Ezt a költség elszámolási típust akkor érdemes választani, ha a bérbeadói tevékenységgel kapcsolatos költségeket a magánszemély nem tudja bizonylattal igazolni, illetve, ha kevés költsége keletkezik.

E tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adóelőleget a magánszemélyeknek negyedévente kell megállapítani, valamint befizetni, ha e bevételt nem kifizetőnek számító adózótól szerzi, illetve annak nem merül fel adóelőleg levonási kötelezettsége.

Ha az ingatlan bérbeadása kifizetőnek minősülő adózó számára történik, akkor a magánszemélynek lehetősége van nyilatkozni az adózási mód választásáról. Ha bevétele után a magánszemély elkülönülten adózik, akkor az adót – melynek mértéke 25% – a kifizető határozza meg és fizeti be. Amennyiben a bérbeadó magánszemély úgy dönt, hogy az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályainak megfelelően adózik, akkor az adóelőleget a kifizető ennek megfelelően vonja le. Az adóelőleg levonásáról és megfizetéséről a magánszemély igazolást kap. Különadózó jövedelemnek minősül a magánszemély jövedelme, ha nem nyilatkozik, vagy, amennyiben az adóbevallásban érvényesíti az adózási mód választását; valamint a kifizető által levonásra került, illetve a magánszemély által kifizetett adó akkor minősül adóelőlegnek, ha adóbevallásában az adózási módok közül az önálló tevékenységre vonatkozó módot választja.

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok arányában kell adózni.
1 millió forintot meghaladó bevétel esetén a magánszemély köteles a teljes jövedelem után 14%-os egészségügyi hozzájárulást fizetni, amíg a hozzájárulás összege a tárgyévben el nem éri a 450 ezer forintot.
Amennyiben a jövedelem kifizetőtől ered, akkor az egészségügyi hozzájárulás havonta a kifizető által kerül megállapításra, levonásra és befizetésre a juttatást követő hó 12. napjáig. Nem kifizetőtől származó jövedelem esetén a magánszemély kötelessége az egészségügyi hozzájárulás bevallása és megfizetése.

Az ingatlan bérbeadás áfamentes szolgáltatásnak számít, így a bérleti díjjal kapcsolatban nem számít fel áfát a bérbeadó, és adólevonási joggal sem élhet. Az adóalanynak nincsen számla kiállítási kötelezettsége, ám számviteli bizonylatnak minősülő okiratot – mely az ügylet teljesítését tanúsítja – ki kell bocsátania. Amennyiben számla kerül kiállításra, akkor áthárított adó nem szerepelhet rajta, valamint fel kell tűntetni, hogy a szolgáltatás mentes az adó alól.

Az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos tevékenység adókötelessé is tehető, amit a tevékenység megkezdése előtt, illetve az adott évet megelőző év utolsó napjáig be kell jelenteni az adóhatóságnak. Adókötelessé tett bérbeadási tevékenységtől 5 naptári évig nem lehet eltérni.

Cimkék: , , , , ,

Hasznos volt az információ?

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Keresés

Archívum